Ridvan Emini

Gazetar

Ridvan Emini është kandidat për PhD në SEEU (Maqedonia e Veriut), MA në Filozofi dhe MA në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci. Interesimi i tij shtrihet në rrafshin e politikave nacionale dhe rajonale, me theks të veçantë në trajtimin e aspekteve ideologjike të partive politike në Ballkanin Perëndimor.

Ridvan Emini është kandidat për PhD në SEEU (Maqedonia e Veriut), MA në Filozofi dhe MA në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci. Interesimi i tij shtrihet në rrafshin e politikave nacionale dhe rajonale, me theks të veçantë në trajtimin e aspekteve ideologjike të partive politike në Ballkanin Perëndimor.

Të fundit