Dreni Himbeqa

Gazetar

Dreni Himbeqa është i diplomuar (MA) në “Shkenca Politike dhe Diplomaci” në Universitetin Trakya, Turqi. Interesimi i tij gazetaresk shtrihet në rrafshin e politikave nacionale dhe perëndimore, me theks të veçantë në marrëdhëniet ndërkombëtare.

Dreni Himbeqa është i diplomuar (MA) në “Shkenca Politike dhe Diplomaci” në Universitetin Trakya, Turqi. Interesimi i tij gazetaresk shtrihet në rrafshin e politikave nacionale dhe perëndimore, me theks të veçantë në marrëdhëniet ndërkombëtare.

Të fundit