Disipline
21
Kor
22
Kor
23
Kor
24
Kor
25
Kor
26
Kor
27
Kor
28
Kor
29
Kor
30
Kor
31
Kor
1
Gus
2
Gus
3
Gus
4
Gus
5
Gus
6
Gus
7
Gus
8
Gus
Ceremonitë     Ceremonitë                               Ceremonitë
Basketboll 3x3      
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
                     
Gjuajtje me hark    
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
               
Gjimnastikë artistike      
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
   
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
         
Not Artistik                        
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
 
Ditë gare
Ditë me medalje
 
Atletikë                  
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Badminton      
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
           
Bejsboll
Ditë gare
Ditë gare
 
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
 
Ditë me medalje
 
Basketboll        
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Volejboll plazhi      
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
 
Boks      
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
 
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Garë me kanu        
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
                 
Canoe Sprint                        
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë gare
Ditë me medalje
 
Stil i lirë BMX                    
Ditë gare
Ditë me medalje
             
Gara me biçikletë BMX                
Ditë gare
Ditë me medalje
                 
Çiklizëm malor          
Ditë me medalje
Ditë me medalje
                       
Çiklizëm rrugor      
Ditë me medalje
Ditë me medalje
   
Ditë me medalje
                     
Çiklizëm në palestër                        
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Zhytje        
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
 
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë gare
Ditë me medalje
 
Kalërim    
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
 
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
 
Skermë      
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
             
Futboll
Ditë gare
Ditë gare
 
Ditë gare
Ditë gare
 
Ditë gare
Ditë gare
 
Ditë gare
Ditë gare
 
Ditë gare
Ditë gare
 
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
 
Golf                
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
   
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
 
Hendboll      
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Hokej      
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
   
Xhudo      
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
               
Karate                              
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
 
Maratona e notit                            
Ditë me medalje
Ditë me medalje
     
Modern Pentathlon                              
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
 
Gjimnastikë ritmike                                
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Kanotazh    
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
                 
Ragbi          
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
               
Lundrim        
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
       
Qitje  
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë gare
Ditë me medalje
           
Skejtbord        
Ditë me medalje
Ditë me medalje
               
Ditë me medalje
Ditë me medalje
     
Ngjitje sportive                          
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
   
Sërf        
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
             
Not      
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
             
Pingpong      
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
 
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
   
Taekwondo      
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
                       
Tenis      
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
             
Gjimnastikë trampoline                  
Ditë me medalje
Ditë me medalje
               
Triatlon          
Ditë me medalje
Ditë me medalje
     
Ditë me medalje
               
Volejboll      
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Vaterpolo      
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Peshëngritje      
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
   
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
       
Mundje                      
Ditë gare
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
Ditë me medalje
 
Disipline
21
Kor
22
Kor
23
Kor
24
Kor
25
Kor
26
Kor
27
Kor
28
Kor
29
Kor
30
Kor
31
Kor
1
Gus
2
Gus
3
Gus
4
Gus
5
Gus
6
Gus
7
Gus
8
Gus
Ditë gare Ditë me medalje Ceremonitë