Opinion

Armand Shkullaku

Gazetar dhe publicist

  • Armand Shkullaku

    Albanian Post, projekti i ri i një projektuesi të vjetër

    Sa herë një media e re shfaqet ne peisazhin mediatik shqiptar, fenomeni shoqërohet nga dilema e përhershme se a do të zërë ajo vend në një treg të mbi...
    6min