Qëndresa Sokoli

Gazetare e Kulturës

Qëndresa Sokoli është e diplomuar në “Dizajn Grafik” në Akademinë e Arteve “Evolucion”. Interesimi i saj gazetaresk shtrihet në fushën e kulturës, artit, dizajnit dhe muzikës. Përveç rrafshit kulturor, raporton edhe zhvillimet politike vendore.

Qëndresa Sokoli është e diplomuar në “Dizajn Grafik” në Akademinë e Arteve “Evolucion”. Interesimi i saj gazetaresk shtrihet në fushën e kulturës, artit, dizajnit dhe muzikës. Përveç rrafshit kulturor, raporton edhe zhvillimet politike vendore.

Të fundit