Ardit Lipa

Gazetar

Ardit Lipa është i diplomuar në Gazetari në “Fakultetin e Filologjisë dhe Historisë” në Universiten e Tiranës. Interesimi i tij gazetaresk shtrihet në fushën e sportit, në raportimin dhe mbulimin e të gjitha ngjarjeve sportive vendore dhe ndërkombëtare.

Ardit Lipa është i diplomuar në Gazetari në “Fakultetin e Filologjisë dhe Historisë” në Universiten e Tiranës. Interesimi i tij gazetaresk shtrihet në fushën e sportit, në raportimin dhe mbulimin e të gjitha ngjarjeve sportive vendore dhe ndërkombëtare.

Të fundit