Testi i pasurisë ngel 2/3 e ministrave të kabinetit “Rama”


Të dhënat e analizuara nga BIRN tregojnë se 18 nga 27 anëtarët e Keshillit të Ministrave (KM), përfshirë dhe kryeministrin, nuk e justifikojnë pasurinë e tyre, të paktën një vit të karrierës së tyre si drejtues. Kjo analizë përfshin vitet nga 2013 deri në 2018.

Deklaratat e ministrave u analizuan nga tre ekspertë financiarë të Inspektoriatit të Lartë për Deklarimin e Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit (ILDKPKI). Informacioni u analizua duke përdorur metodën e kontrollit aritmetik-logjik.

Kontrolli aritmetik-logjik tregon sa është pasuria e shtuar brenda një deklarimi periodik. Ky kontroll shpjegon nëse paratë që politikani deklaron se ka përfituar përputhen me asetet dhe paratë e shpenzuara prej tij.

Pasuri të pajustifikuara

Sipas raportit vjetor të ILDKPKI-së, nga viti 2014 deri në vitin 2019 janë ndëshkuar me gjobë rreth 2 mijë zyrtarë publikë për refuzim të deklarimeve apo për çështje të konfliktit të interesave.

ILDKPKI ka referuar pranë Prokurorisë, strukturave të hetimit tatimor, Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave si dhe Policisë së Shtetit, 430 subjekte, ku përfshihen deputetë, kryetarë bashkie dhe drejtorë drejtorie. Janë  paraqitur në total 115 raste kallëzimesh penale dhe referime të tjera.

Lista e masave administrative dhe kallëzimeve penale nuk përfshin asnjë anëtar të kabinetit qeveritar të kryeministrit, Edi Rama.

Përmes një kërkese të bazuar në ligjin për të drejtën e informimit, BIRN mori nga ILDKPKI 279 kopje të deklaratave periodike vjetore të bëra nga ministrat dhe kryeministri Edi Rama.  Pjesë e analizës u bënë 16 anëtarët të kabinetit qeveritar në vitet 2018-2019 dhe 11 ish-ministra.

Analiza e të dhënave tregon se 39 nga 252 deklaratat e plotësuara nga ministrat dhe kryeministri përgjatë viteve 2013-2018 dështuan të kalojnë kontrollin aritmetik dhe logjik.

Pasuria e pajustifikuar, kap vlerën e 398.8 milionë lekëve ose 83% të aseteve totale neto të kabinetit.

18 prej ministrave dhe ish-ministrave rezultuan me pasuri të pajustifikuar në të paktën një vit të deklarimit të pasurive. Nëntë anëtarë të kabinetit qeveritar rezultuan pa probleme.

Pasuria e kabinetit u trefishua

Të dhënat e deklaratave të pasurisë të analizuara nga BIRN tregojnë se përpara marrjes së funksionit, pasuria totale bruto familjare e 27 anëtarëve të kabinetit qeveritar ishte 563.1 milionë lekë.

Deri në vitin 2018, kjo pasuri u rrit me 2.65 herë, duke kapur një vlerë prej 1.49 miliardë lekë, shtesë mesatare për anëtar prej 34 milionë lekësh.

Vlerën më të madhe nga anëtarët e kabinetit të Qeverisë “Rama’’ e zënë pasuritë e paluajtshme në shifrën e 745.4 milionë lekëve ose 50% të totalit. Duke përfshirë likuiditetet bankare me vlerë 520 milionë lekë ose 34.9 % të totalit.

Rreth 26% e pasurisë së deklaruar ka si burim, detyrimet financiare në një vlerë totale prej 392.8 milionë lekësh. Nga kjo shumë, 63.7% janë kredi bankare. 25.9% ose 101.8 milionë lekë janë detyrime ndaj kompanive të ndërtimit dhe 9.3% ose 36.6 milionë lekë janë huamarrje.

Tregtarë të suksesshëm makinash

27 anëtarët e kabinetit “Rama”  përfituan në total 5.2 milionë lekë nga shitblerja e automjeteve. Nga 33 raste të deklarimit të shitjes së automjeteve, rezulton se 36%, shitja është realizuar me fitim.

27 anëtarët e KM-së regjistruan të ardhura totale me vlerë 1.5 miliardë lekë.  62.6% ose 956.7 milionë lekë, vijnë si rrjedhojë e pagës së bashkëshortëve dhe pagës së subjekteve si pasojë e funksionit.

Në total, shpenzimet e kabinetit gjatë së njëjtës periudhë kapin vlerën e 255.2 milionë lekë. 68.8% ka shkuar për pagesën e kësteve të kredisë. 21.9 % pagesa ndaj shoqërive të ndërtimit, ndërsa pjesa tjetër përfshin shpenzime shkollimi dhe këste huaje. /AlbanianPost.comLajmet kryesore