Lajme

Shqipëria – mes të tjerave – dënon Rusinë për shkelje të të drejtave të njeriut


Ambasadorja irlandeze Anne-Marie Callan ka dhënë një deklaratë të përbashkët në emër të 38 shteteve që u thirrën në Mekanizmin e Moskës mbi praktikat ligjore dhe administrative të Rusisë.

Ndër vendet e përmendura, pjesëmarrëse është dhe Shqipëria.

“Integriteti dhe përkushtimi juaj ndaj të drejtave të njeriut dhe lirive themelore janë të dukshme në raportin tuaj. Shpresojmë që të 57 shtetet pjesëmarrëse në OSBE do t’i kushtojnë drejtësi raportit tuaj duke i shqyrtuar me kujdes gjetjet dhe rekomandimet tuaja, të cilat i drejtohen jo vetëm Federatës Ruse, por edhe shteteve pjesëmarrëse të OSBE-së dhe komunitetit ndërkombëtar më të gjerë”, tha ajo.

Raporti bazohet në një analizë të thellë të legjislacionit të Federatës Ruse, dokumentacion të gjerë, duke përfshirë vendimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, opinionet e Komisionit të Venecias, deklaratat e institucioneve autonome të OSBE-së dhe organizatave të tjera ndërkombëtare, dhe raportet dhe dëshmitë nga shoqëria civile.

Lidhur me ndryshimet legjislative në sferat e lirisë së organizimit, lirisë së shprehjes dhe lirisë së tubimit paqësor, raporti arrin në përfundime se “legjislacioni rus është i fiksuar me kufizimin e këtyre të drejtave gjithnjë e më shumë”.

Legjislacioni rus në këtë fushë është qartësisht i papajtueshëm me sundimin e ligjit.

Përkundrazi, një mori dispozitash të detajuara u japin autoriteteve kompetenca të gjera diskrecionale dhe në këtë mënyrë ofron bazën për arbitraritet.

Raporti jep disa përgjigje se përse Federata Ruse shtrëngon të drejtat e njeriut dhe liritë themelore.

“Në fund të fundit, bëhet fjalë për integrimin e shoqërisë civile në vertikalin e pushtetit”.

Heshtja e shoqërisë civile i vendos autoritetet ruse në një pozicion në të cilin ata e konsiderojnë veten të lirë nga përgjigjja ndaj qytetarëve.

Raporti citon gjithashtu disa shembuj të habitshëm të presionit në formimin e opinionit, për shembull ndaj studentëve dhe artistëve, dhe të dhunës së tepruar ndaj aktivistëve kritikë të shoqërisë civile, gazetarëve dhe aktorëve të tjerë të medias, si rasti i Grigory Yudin, shkencëtar politik dhe sociolog.

Më 24 shkurt 2022, ai u arrestua gjatë një proteste kundër luftës në Moskë dhe u rrah rëndë në një furgon policie, derisa humbi ndjenjat.

Shumë raste të tjera janë dokumentuar nga organizata të të drejtave të njeriut, të cilat pretendojnë se shkalla e dhunës është rritur ndjeshëm – shumë të intervistuar kanë tërhequr një paralele me shtypjen e dhunshme të protestës në Bjellorusi.

/Albanianpost.com

Lajmet kryesore