Jetesë & Stil

Roli i baballarëve në shëndetin mendor të fëmijëve


Prindërit luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe shëndetin mendor të fëmijëve. Në studime të shumta është treguar që përfshirja e babait në edukimin e një fëmije është një faktor mbrojtës ndaj sëmundjes mendore të fëmijës në të ardhmen.

Kur burrat avokojnë për shëndetin mendor të fëmijëve, kjo gjë destigmatizon perceptimet negative në lidhje me shëndetin mendor, si dhe modelet që baballarët kanë një rol në zhvillimin e fëmijës së tyre.

Ky avokim është veçanërisht i rëndësishëm për djemtë që kanë më shumë gjasa sesa vajzat të merren me shumë gjendje mendore në jetën e hershme, të tilla si çrregullimi i hiperaktivitetit me deficit të vëmendjes dhe çrregullimi i spektrit të autizmit.

Ekziston një stereotip në disa kultura që burrat nuk diskutojnë emocione dhe biseda për shëndet mendor hapur, gjë që mund të çojë më tej stigmën ekzistuese në lidhje me këto biseda.

Për të filluar bisedë rreth shëndetit mendor dhe për të destigmatizuar kushte të caktuara me fëmijët tuaj, ekspertët mjekësorë këshillojnë të merrni parasysh këshillat e mëposhtme.

Praktikoni dhe inkurajoni rregullimin emocional

Në shumë kontekste kulturore, burrat mësohen të jenë stoikë dhe të mos ndajnë emocione. Kjo shtypje e emocioneve është shpesh një aftësi e paefektshme për të përballuar dhe nuk nxit aftësitë e nevojshme për të zhvilluar rregullimin emocional, i cili është një aspekt kyç i mirëqenies mendore.

Nëse është shumë e vështirë të flasësh për ndjenjat e tua, kthimi te librat është një mënyrë tjetër për të ndërtuar fjalorin emocional dhe kuriozitetin për emocionet. Baballarët mund ta pyesin fëmijën e tyre se si mendojnë se po ndihet një personazh libri. Këto teknika të thjeshta hedhin bazat për aftësi më të përparuara ndërsa fëmija rritet.

Mësoni inteligjencën emocionale

Aftësitë më të rëndësishme për të mësuar fëmijët është të jenë në gjendje të kuptojnë, shprehin dhe rregullojnë emocionet e tyre. Kjo është baza për inteligjencën emocionale, e përcaktuar nga Cambridge Dictionary si “aftësia për të kuptuar mënyrën se si njerëzit ndjehen dhe reagojnë dhe për të përdorur këtë aftësi për të bërë gjykime të mira dhe për të shmangur ose zgjidhur problemet”.

Sipas një rishikimi të hulumtimit të vitit 2020, inteligjenca emocionale parashikon rezultatet akademike. Diskutimi i hapur jo vetëm i emocioneve pozitive, por edhe i emocioneve të vështira si zemërimi, frika dhe trishtimi, mund të ndihmojë në hapjen e derës që fëmijët të ndajnë më shumë nga përvojat e tyre, gjë që është e rëndësishme për t’u mësuar atyre aftësi të mira për të përballuar.

Është e rëndësishme të flisni për ditën gjatë darkës, para gjumit ose për një kohë tjetër rutinë që jeni së bashku me fëmijët tuaj. Ashtu si nënat, baballarët mund të luajnë një rol vendimtar në zhvillimin e fëmijëve të tyre. Kur prindërit modelojnë dhe mësojnë zakone të mira të shëndetit mendor në fillim të jetës, kjo krijon bazën për përfitime afatgjata gjatë gjithë fëmijërisë dhe deri në moshën e rritur.

Shpjegoni se ka një mjek për trupin dhe për mendjen

Shumica e fëmijëve kanë vizituar një mjek për kontrollet e tyre vjetore ose nëse ishin të plagosur ose të sëmurë, kështu që ata e kuptojnë konceptin e trajtimit për arsye fizike. Sidoqoftë, duke i shpjeguar fëmijës tuaj se ka edhe mjekë që trajtojnë mendjen, ndjenjat dhe emocionet mund të ndihmojnë në vlerësimin dhe normalizimin e shëndetit mendor.

Kjo ndihmon për të barazuar shëndetin mendor dhe shëndetin fizik, i cili mund të jetë një krahasim i dobishëm për t’u bërë, veçanërisht pasi kalojmë shumë kohë duke menduar se si të ruajmë shëndetin tonë fizik, por jo zakonisht aq shumë për shëndetin tonë mendor.

Adresoni shqetësimet tuaja të shëndetit mendor

Të bëhesh baba dhe të kesh një fëmijë mund të sjellë sfida të shëndetit mendor, duke përfshirë mungesën e gjumit, shqetësimet financiare dhe reflektimet e fëmijërisë tënde të vështirë.

Për çdo prind, është e vështirë të jesh emocionalisht i disponueshëm për fëmijën tënd kur ti vetë ke vështirësi të shëndetit mendor. Prandaj, është e rëndësishme që baballarët të marrin mbështetje për shëndetin e tyre mendor.

Nëse nuk shihni tashmë një profesionist të shëndetit mendor ose dini se ku ta gjeni, drejtohuni tek mjeku juaj i kujdesit parësor për referenca. Pediatri i fëmijës suaj gjithashtu mund të jetë në gjendje të lidhë ju ose fëmijën tuaj me një terapist lokal.

/Albanianpost.com


Lajmet kryesore