• Ku lind pabarazia gjinore? Ku duhet të luftohet? – Fëmijët në Prishtinë tregojnë situatat kur u ndjenë të pabarabartë...

    Të qenurit djalë, në shumë nga familjet kosovare, sjellë më shumë përfitime karshi fëmijëve të gjinisë tjetër. Gratë në të shumtën e rasteve heqin dorë nga e drejta e trashëgimisë qoftë për shkak të traditave apo të ruajtjes së raporteve të mira me anëtarët tjerë të familjes. Ndryshime pozitive ka, por në qelizat kryesore të […]...

Të fundit nga Politikë