Lajme

Kosovë: Bizneset e pa fiskalizuara që po disbalancojnë tregun


Ilistrim

Shumë biznese nuk janë të pajisura me arka dhe kjo situatë ka krijuar një konkurrencë jo të barabartë ndërmjet bizneseve që zhvillojnë aktivitete ekonomike në vend.

Sfidë për ATK-në po vazhdon të mbetet fiskalizimi i plotë i të gjitha bizneseve që i plotësojnë kriteret për fiskalizim thuhet në Raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit.

Në fund të vitit 2020, sipas legjislacionit në fuqi, kërkohej që numri i bizneseve që nuk janë të fiskalizuara të bëhen të tilla. Ky numër i bizneseve ishte mbi 13 mijë.

“Edhe më tutje, po vazhdon të mbetet sfidë për ATK fiskalizimi i plotë i të gjitha bizneseve që i plotësojnë kriteret për fiskalizim. Numri i bizneseve që nuk janë të fiskalizuara, mirëpo sipas legjislacionit në fuqi kërkohet të pajisen me arka fiskale në fund të vitit 2020 ishte 13,802”.

Raportin e Auditimit për Pasqyrat Financiare të ATK-së për vitin 2020 nuk është se ka shënuar progres të lartë krahasuar me atë të vitit 2019.

ATK në vitin 2019 kishte treguar progres në fiskalizimin e bizneseve krahasuar me vitet e kaluara, ku nga 23 mijë e 271 bizneset sa ishin të fiskalizuar deri në fund të vitit 2018, numri i bizneseve të fiskalizuara deri në fund të vitit 2019 ishte rritur në 32 mijë e 811. Përkundër kësaj, ATK-së i mbetet edhe shumë punë deri në fiskalizimin e plotë të të gjitha bizneseve që i plotësojnë kriteret për fiskalizim.

“Numri i bizneseve që nuk janë të fiskalizuar, mirëpo sipas legjislacionit në fuqi kërkohet të pajisen me arka fiskale, sipas zyrtarëve përgjegjës në ATK ishte 21,517 biznese”, thuhet në raport.

Ndërsa, referuar Udhëzimit Administrativ nr.02/2018 për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike dhe sistemeve fiskale, specifikon qartë se të gjithë personat që bëjnë furnizime të mallrave dhe/ose shërbimeve në objektet, njësitë ose vendet të cilat mund të jenë në qasje të publikut, janë të obliguar që të shfrytëzojnë pajisjet elektronike fiskale (PEF) dhe pajisjet tjera të obligueshme për regjistrimin dhe vërtetimin e furnizimit të mallrave dhe shërbimeve.

Sipas këtij udhëzimi administrativ, personi të cilit i referohet obligimi i përcaktuar dhe që kryen edhe aktivitete që nuk janë të liruara përmes arkës fiskale, është i obliguar që çdo qarkullim individual gjatë kryerjes së këtyre aktiviteteve, të regjistrojë përmes arkës fiskale.

Sipas zyrtarëve përgjegjës, ATK në vazhdimësi ka pasur probleme në realizmin e këtij projekti (fiskalizimit) duke pasuar parasysh rrethanat dhe ekonominë e Kosovës dhe rezistencën e vazhdueshme të bizneseve për pajisjen me arka fiskale, thuhet ndër të tjera në raportin e Auditorit.

Kurse në vitin 2020, situata pandemike e kishte rënduar edhe më shumë procesin e fiskalizimit.

“Mos pajisja e tatimpaguesve me PEF e rrit rrezikun për mungesën e informatave gjatë veprimtarive ekonomike si dhe mundësinë e evazionit tatimor. Gjithashtu, kjo rezulton me një konkurrencë jo të barabartë ndërmjet bizneseve që zhvillojnë aktivitete ekonomike”, ka theksuar auditori.

Auditori i ka rekomanduar drejtorit të përgjithshëm se duhet të sigurojë që të gjitha bizneset të cilat i plotësojnë kriteret për fiskalizim do të pajisen me pajisjet elektronike fiskale (PEF) konform kërkesave ligjore.

Mos fiskalizimi i bizneseve e bënë tregun jo të balancuar dhe konkurrencën e operatorëve ekonomik e dëmton në kurriz të atyre që janë të fiskalizuar.

 

/Albanianpost.com


Lajmet kryesore