• ZRRE shtyn afatin për dhënien e komenteve për tarifat

    Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) ka shtyrë afatin për tre ditë, përkatësisht deri më 31 janar, për dhënie të komenteve në raportet e publikuara për konsultim publik. “Raportin mbi të Hyrat e Lejuara Maksimale (HLM) të Furnizuesit të Shërbimit Universal të Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) dhe të Operatorit të Sistemit [&hellip...

Të fundit nga Politikë