Shqipëria

OECD: 50% e bizneseve në Ballkan ndërprenë aktivitetin gjatë pandemisë


Sipas një ankete të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), 50% e bizneseve të vogla dhe të mesme (SME) në Ballkanin Perëndimor e kanë ndërprerë plotësisht punën, për shkak të pandemisë gjatë vitit 2020.

Këto vende, ku përfshihet dhe Shqipëria janë goditur gjatë pandemisë në sektorë të ndryshëm të ekonomisë.

82% e SME-ve kanë raportuar rënie të konsiderueshme të të ardhurave në krahasim me periudhën para pandemisë.

SME-të në Ballkanin Perëndimor përbëjnë 99% të të gjitha ndërmarrjeve dhe gjenerojnë rreth 65% të vlerës së shtuar të sektorit të biznesit në ekonomi.

Ato mundësojnë 73% të punësimit në totalin e bizneseve. OECD-ja i ka bërë thirrje qeverive në Ballkan që të rrisin mbështetjen ndaj këtij segmenti të biznesit.

Humbja e papritur e kërkesës dhe të ardhurave, të shkaktuara nga kufizimi  dhe masat e pandemisë pritet të krijojnë probleme për qarkullimin e parasë.

Këto zhvillime të papritura kanë ndikuar negativisht për SME-të sepse ato kanë burime të kufizuara financiare, veçanërisht në krahasim me ndërmarrjet më të mëdha, për të përballuar krizën në një periudhë afatgjatë.

SME-të varen nga komponentët e importuar dhe lëndët e para për të prodhuar produktet e tyre përfundimtare. Duke marrë në konsideratë zhvillimet ekonomike, SME-të mund të përballen me ndërprerje të zinxhirit të furnizimit.

SME-të në të gjithë rajonin pritet të përballen gjithashtu me mungesa të fuqisë punëtore. Këto ndërmarrje ekonomike nuk kanë zhvilluar kapacitetet e duhura për të zhvendosur operacionet në “remote”.

Qeveritë në rajon, sipas sugjerimeve të OECD-së, kanë marrë hapa financiarë për të lehtësuar SME-të në përballimin e krizës. Këto hapa përfshijnë hua të akorduara për të mbuluar kostot operacionale të kompanive.

Kostot operacionale lidhen me mbulimin e qirave dhe rrogave të punonjësve.

Politikat ekonomike rajonale janë fokusuar në fuqizimin e reformave për forcimin e SME-ve, mbështetjen e start-up-ve dhe zhvillimin e bizneseve e-commerce./AlbanianPost.com

/Albanianpost.com


Lajmet kryesore