Shqipëria

Ndihma shtesë prej 6 miliardë eurosh për Ballkanin Perëndimor ka nevojë për “mbrojtje më të mirë”


Lehtësia e propozuar e reformës dhe rritjes prej 6 miliardë eurosh për vendet e Ballkanit Perëndimor supozohet t’i ndihmojë ata të përmbushin kushtet për anëtarësim në BE.

Në një opinion të publikuar, Gjykata Evropiane e Audituesve sugjeron që këto para shtesë të BE-së duhet të mbrohen më mirë.

Konvergjenca ekonomike midis gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia) dhe BE-së është konsideruar e pamjaftueshme për shumë vite.

Në përgjigje, nëntorin e kaluar, Komisioni Evropian propozoi krijimin e një instrumenti specifik financimi, Lehtësia e Reformës dhe Rritjes për Ballkanin Perëndimor, si pjesë e një plani të ri rritjeje për rajonin. Lehtësia ka për qëllim të nxisë rritjen ekonomike, të rrisë konvergjencën socio-ekonomike me vendet e BE-së dhe të përshpejtojë përafrimin me vlerat dhe ligjet e BE-së me synimin për pranimin e ardhshëm në BE.

Auditorët e BE-së mirëpresin futjen e kushteve më të rrepta për financim duke i lidhur pagesat me përmbushjen e kushteve që do të vendosen në agjendat e reformave për vende të ndryshme.

“Megjithatë ekziston rreziku që kushtet e disbursimit të mos jenë mjaftueshëm ambicioze dhe që treguesit të mos jenë mjaftueshëm të qartë dhe të matshëm. Mbetet gjithashtu e vështirë të sigurohet se reformat do të jenë të qëndrueshme, veçanërisht duke pasur parasysh kapacitetin e dobët administrativ të rajonit”, tha Laima Liucija Andrikienė, anëtare e ECA-s përgjegjëse për opinionin.

Përveç kësaj, “Komisioni Evropian jo vetëm që duhet të bëjë vëzhgime, por gjithashtu duhet të jetë në gjendje t’u kërkojë qeverive të Ballkanit Perëndimor të rishikojnë dhe modifikojnë agjendat e tyre të reformave në përputhje me rrethanat”.

Auditorët e BE-së sugjerojnë gjithashtu hartimin e udhëzimeve përkatëse për vlerësimin e përmbushjes së kënaqshme të kushteve të pagesës të përcaktuara në Agjendat e Reformës.

Mbështetja deri në 6 miliardë euro (2 miliardë euro në mbështetje të pakthyeshme dhe 4 miliardë euro në kredi) është parashikuar në kuadër të lehtësimit për periudhën 2024-2027.

Duke marrë parasysh se mbi 14 miliardë euro janë vënë tashmë në dispozicion të vendeve të para-anëtarësimit (përfshirë Turqinë) në buxhetin aktual të BE-së, auditorët nënvizojnë se shumat që do të sigurohen përmes objektit përfaqësojnë një rritje të konsiderueshme (mbi 40%) në financimin e parashikuar për vendet e Ballkanit Perëndimor deri në vitin 2027.

Auditorët vënë në dukje se si propozimi për krijimin e objektit ashtu edhe plani i rritjes shpjegojnë pse ekonomitë e Ballkanit Perëndimor duhet të konvergojnë më tej me BE-në.

Plani nënvizon gjithashtu përfitime të ndryshme që masat e propozuara do t’i sillnin rajonit. Megjithatë, në mungesë të një vlerësimi të ndikimit ose një dokumenti analitik, auditorët e BE-së nuk ishin në gjendje të vlerësonin shkallën në të cilën mbështetja e synuar prej 6 miliardë eurosh ka të ngjarë të kontribuojë në arritjen e objektivave kryesore të objektit.

Së fundi, auditorët sugjerojnë qartësimin e disa dispozitave të propozimit që kanë të bëjnë me të drejtat e auditimit të Gjykatës Evropiane të Audituesve, dhe aksesin në të dhëna dhe dokumentacion në mënyrë që të sigurohet mbikëqyrja e duhur.

Më 8 nëntor 2023, Komisioni propozoi krijimin e një Lehtësie për Reforma dhe Rritje për Ballkanin Perëndimor si pjesë e një plani të ri rritjeje për rajonin. Si Parlamenti Evropian ashtu edhe Këshilli i kërkuan ECA-së të jepte opinionin e saj për propozimin, në rastin e Këshillit deri më 9 shkurt 2024.

Plani i ri Rritjes për Ballkanin Perëndimor bazohet në katër shtylla kryesore, të cilat synojnë:

-Rritjen e integrimit ekonomik me tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian, me kusht që Ballkani Perëndimor të përafrohet me rregullat e tregut të vetëm;

-Nxitjen e integrimit ekonomik brenda Ballkanit Perëndimor nëpërmjet Tregut të Përbashkët Rajonal, bazuar në rregullat dhe standardet e BE-së, të cilat potencialisht mund të shtojnë ekonomitë e tyre me 10%.

-Përshpejtimin e reformave themelore, duke përfshirë cluster-in e themelorëve, për mbështetjen e Ballkanit Perëndimor drejt anëtarësimit në BE, përmirësimin e rritjes së qëndrueshme ekonomike duke përfshirë tërheqjen e investimeve të huaja dhe forcimin e stabilitetit rajonal.

-Rritjen e asistencës financiare për të mbështetur reformat përmes një Mekanizmi të Reformave dhe Rritjes për Ballkanin Perëndimor për periudhën 2024-2027.

Në bazë të këtij Plani, çdo vend partner i Ballkanit Perëndimor do të ftohet të përgatisë një Agjendë Reformash bazuar në rekomandimet ekzistuese, duke përfshirë ato nga Paketa vjetore e Zgjerimit dhe Programet e Reformës Ekonomike (ERP).

Shkarkimi dhe publikimi i teksteve nga Albanian Post nuk lejohet pa përmendur burimin. Faleminderit për respektimin e etikës së profesionit të gazetarit.

/Albanianpost.com

Lajmet kryesore