Shqipëria

Muzeu Kombëtar mirëpret nxënësit e shkollës “Protagonistët” për të mësuar mbi lashtësinë


Muzeun Historik Kombëtar priti dy  klasa me nxënës së shkollës 9-vjeçare “Protagonistët” për të mësuar si të zbulojnë objektet e lashtësisë.

Arkeologu i vogël” është një projekt, i cili ka si qëllim të bëjë pjesë të gërmimeve arkeologjike fëmijët nga mosha 7-11 vjeç dhe përdorimi i mjeteve arkeologjike dhe teknikave të gërmimit u jep mundësinë nxënësve të jenë arkeologë për një ditë dhe të bëjnë zbulimet e tyre për epokat kryesore historike në Shqipëri.

Fëmijët bënë një guidë në pavijonin e lashtësisë. Më pas vijuan me gërmimet dhe në pëfundim plotësuan fjalëkryqin me fjalë nga arkeologjia.

Fëmijët u argëtuan edhe me lojrat me tituj “Lidh pikat, zbulo objektin muzeor” dhe “Lidh me shigjetë objektin muzeor me emrin e saktë”.
Nëpërmjet këtyre lojrave, fëmijët u njohën me koleksionet e Muzeut Historik Kombëtar si dhe me trashëgiminë e shqiptarëve.

Qëllimi i aktiviteteve edukative të ofruara nga Muzeu Historik Kombëtar është që, fëmijë të moshave të ndryshme të vizitojnë

muzeun dhe të njihen nga afër me historinë dhe trashëgiminë e vendit tonë.

/Albanianpost.com

Lajmet kryesore