• Memory: Si dënohet me ligj të konkurrencës, rritja e çmimeve në mënyrë të organizuar nga marketet

    Kjo që po bëjnë rrjetet e marketeve në Kosovë është e dënueshme me ligjin për Abuzim të Pozitës Dominuese, në kuadër të ligjit për Mbrojtjen e konkurrencës. “Abuzim i pozitës dominuese i një ose më shumë ndërmarrjeve në tregun relevant është i ndaluar veçanërisht nëse: në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthor vendos çmimin jo […]...

Të fundit nga Politikë