Shqipëria

Ekonomia kombëtare ra me 3.5 për qind në vitin 2020, rënia më e lartë në Veri


Referuar rajoneve statistikore në nivel vendi, PBB-ja me çmime korrente në vitin 2020 u vlerësua 1.64 trilionë lekë.

Shifër kjo që ka shënuar një rënie në terma realë me -3,48 për qind, krahasuar me vitin pararendës.

Kontributin më të madh në rritjen ekonomike për vitin 2020 e ka dhënë Qarku Elbasan me +0,02 pikë përqindje, pasuar nga Qarku Berat me +0,01 pikë përqindje.

Sakaq, të gjithë qarqet e tjera kanë kontribuar negativisht.

Kontributin më të ulët në rritjen ekonomike e ka dhënë Qarku Tiranë me -1,40 pikë përqindje, i pasuar nga Qarku Durrës me një kontribut prej -0,59 pikë përqindje dhe Qarku Fier me një kontribut prej -0,58 pikë përqindje.

Kontributi i qarqeve në rritjen ekonomike

Në bazë të rajoneve statistikore në nivel rajoni, PBB-ja me çmime korente në rajonin Veri u vlerësua 372,5 miliardë lekë ose 22,66 për qind ndaj PBB-së në nivel vendi.

PBB-ja për këtë rajon, krahasuar me vitin 2019, shënoi një rënie në terma realë me -5,25 për qind.

Në rajonin Qendër, PBB-ja me çmime korente u vlerësua 818,8 miliardë lekë, ose 49,80 për qind ndaj PBB-së në nivel vendi.

Krahasuar me vitin 2019, PBB-ja shënoi një rënie me -2,80 për qind në terma reale.

Në rajonin Jug, PBB-ja me çmime korente, u vlerësua 452,8 miliardë lekë ose 27,54 për qind ndaj PBB-së në nivel vendi.

Krahasuar me vitin 2019 në rajonin Jug, PBB-ja në terma reale shënoi një rënie prej -3,23 për qind

Sipas rajoneve statistikore në nivel qarku, rritjen më të lartë të PBB-së në terma realë e shënoi Qarku Berat me 0,33 për qind, i ndjekur nga Qarku Elbasan me 0,30 për qind.

Kurse në të gjithë qarqet e tjera, rritja reale e PBB-së sipas rajoneve statistikore u ngadalësua.

Rënien me të lartë shënoi Qarku Lezhë me 6,28 për qind, Qarku Dibër me 6,14 për qind dhe Qarku Durrës me 5,83 për qind të PBB-së.

PBB sipas rajoneve statistikore
PBB për frymë sipas niveleve statistikore

Në vitin 2020, niveli i PBB-së për frymë në rajonin statistikor nivel vendi arriti në 579 mijë lekë.

PBB-ja për frymë në terma nominale shënoi një rënie me -2,27 për qind, krahasuar me vitin 2019.

Sipas rajoneve statistikore në nivel rajoni, në rajonin statistikor Veri, PBB-ja për frymë u vlerësua 465 mijë lekë, duke shënuar një rënie në terma nominale me -3,37 për qind, krahasuar me vitin 2019.

PBB-ja për frymë e këtij rajoni rezultoi -19,76 për qind nën mesataren e vendit.

Po ashtu, në rajonin statistikor Qendër, PBB-ja për frymë u vlerësua 695 mijë lekë, duke shënuar një rënie në terma nominale me -2,30 për qind, krahasuar me vitin 2019.

PBB-ja për frymë e këtij rajoni rezultoi 20,05 për qind mbi mesataren e vendit.

Në rajonin statistikor Jug, PBB-ja për frymë u vlerësua 527 mijë lekë, duke shënuar një rënie në terma nominale me -1,72 për qind, krahasuar me vitin 2019.

PBB-ja për frymë e këtij rajoni rezultoi -9,04 për qind nën mesataren e vendit.

PBB për frymë sipas rajoneve statistikore nivel 3,viti2020* (000/Lekë)

Në vitin 2020, niveli më i lartë i PBB-së për frymë, sipas rajoneve statistikore në nivel qarku, ishte në Qarkun Tiranë, me 777 mijë lekë dhe shënoi një rënie në terma nominale me -3,23 për qind, krahasuar me vitin 2019.

PBB-ja për frymë e këtij qarku rezultoi 34,14 për qind mbi mesataren e vendit.

Më pas renditet Qarku Fier me 619 mijë lekë, duke shënuar një rënie në terma nominale me -4,01 për qind, ndaj vitit 2019.

PBB-ja për frymë e këtij qarku rezultoi 6,81 për qind mbi mesataren e vendit.

PBB për frymë sipas rajoneve statistikore

Po në vitin 2020, niveli më i ulët i PBB-së për frymë, sipas rajoneve statistikore në nivel qarku, u vlerësua në Qarkun Kukës me 365 mijë lekë duke shënuar një rritje në terma nominale me + 1,27 për qind, krahasuar me vitin 2019.

PBB-ja për frymë e këtij qarku rezultoi -37,07 për qind nën mesataren e vendit.

Më tej, me PBB-në për frymë më të ulët vijon Qarku Lezhë me 413 mijë lekë, duke shënuar një rënie në terma nominale -3,99 për qind ndaj vitit 2019.

PBB-ja për frymë e këtij qarku rezultoi -28,79 për qind nën mesataren e vendit.

Standardi i Fuqisë Blerëse

PBB-ja e Republikës së Shqipërisë, e shprehur në Standardin e Fuqisë Blerëse (Purchasing Power Standard – PPS), në vitin 2020 është 25.851 milionë PPS.

PBB-ja për frymë në PPS, për vitin 2020 për Republikën e Shqipërisë, është 30,5 për qind e mesatares së Bashkimit Evropian.

Sipas rajoneve statistikore në nivel rajoni, në rajonin Qendër, PBB-ja për frymë në PPS për vitin 2020 ishte 36,6 për qind, në rajonin Veri 24,4 për qind dhe në rajonin Jug 27,7 për qind.

PBB për frymë në PPS

/Albanianpost.com


Lajmet kryesore