Shqipëria

Drejtësia shqiptare nuk komunikon me median, tregon raporti


Progres ashtu edhe sfida të vazhdueshme.

Kështu thuhet në raportin e fundit të OSBE-së mbi monitorimin e proceseve gjyqësore në Shqipëri ku është shqyrtuar puna e realizuar dhe mangësitë që hasen çdo herë.

Sa i takon këtyre të fundit, vërehet se ka mangësi transparence si pasojë e komunikimit jokonsistent me median dhe përditësimet e parregullta në faqen e internetit, që – sipas OSBE – mund të cenojë besimin e publikut.

“Mangësitë e identifikuara te kërkesat për gjykim dhe problemet e vazhdueshme si proceset e ngadalta të emërimit dhe mungesat në pozicione kyçe minojnë vazhdimisht efikasitetin dhe përbëjnë sfida shtesë për administrimin efektiv të drejtësisë”, shkruhet në raport ku theksohet se e gjithë kjo situatë kërkon profesionistë të motivuar me aftësi të posaçme.

Por pavarësisht këtyre sfidave, ka rritje të konsiderueshme të hetimeve në çështjet e krimit dhe korrupsionit të profilit të lartë, përfshirë çështjet e pastrimit të parave.

Për këtë veçohet angazhimi i Prokurorisë së Posaçme.

Sa i takon rekomandimeve të OSBE-së ato variojnë nga përcaktimi i afateve të paraburgimit deri të kompetencat e SPAK dhe GJKKO-së.

Fillimisht kërkohet që Gjykata e Lartë të nxjerrë një vendim unifikues që harmonizon praktikën dhe siguron pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare të procesit të rregullt ligjor.

Në kuadrin afatgjatë, Kuvendit i kërkohet të miratojë ndryshime në nenin 265 të Kodit të Procedurës Penale për të shmangur paqartësitë ligjore në lidhje me pezullimin e afateve të paraburgimit për të bashkëpandehurit.

Për këtë qëllim OSBE udhëzon që Ministria e Drejtësisë dhe Dhoma Kombëtare e Avokatisë (DHKA) të kryejnë një rishikim rregullator dhe buxhetor si dhe një analizë kosto/përfitim – përmes një grupi ndërinstitucional pune – për të lehtësuar një rritje të përshtatshme në tarifat e avokatëve të caktuar kryesisht.

“Duhet të vihet theksi në shpërblimin e avokatëve të caktuar kryesisht për të përfaqësuar të pandehurit para Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO)”.

Kështu dy institucionet e lartpërmendura duhet të hartojnë një listë të posaçme avokatësh kryesisht për të përfaqësuar të pandehurit para Gjykatave.

Më tej duhet të sigurohet që Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) të fuqizojë transparencën dhe qasjen në informacion në çështjet korrupsionit dhe krimit duke zbatuar udhëzuesit që rregullojnë marrëdhënien e me publikun dhe median.

Për këtë qëllim: KLGJ-ja duhet të sigurojë që të publikohen/përditësohen rregullisht informacione të sakta dhe në kohë për këto çështje në platformat përkatëse, duke përfshirë kalendarin e gjykatës për seancat publike.

Raporti ravijëzon se ajo duhet të përmirësojë komunikimin e saj me shoqërinë civile dhe median duke siguruar që KLGJ-ja dhe GJKKO t’u përgjigjen kërkesave për informacion në mënyrë të shpejtë, të rregullt dhe gjithëpërfshirëse.

“Ky përmirësim duhet të përfshijë mbajtjen e konferencave për shtyp në mënyrë të rregullt dhe/ose kur ka çështje me interes të lartë publik. KLGJ-ja duhet të sigurojë që GJKKO-të të publikojnë rregullisht versione të shkurtuara të vendimeve – dhe versionin e plotë kur është e mundur – duke respektuar të drejtat e privatësisë”.

Raporti nxjerr në pah problemet sistematike që i hasin sistemet gjyqësore jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Duke filluar nga mungesa e burimeve dhe llogaridhënies.

Ai është cilësuar si një hap i rëndësishëm në një përpjekje të qëndrueshme të OSBE-së, së bashku me partnerët ndërkombëtarë dhe vendorë, për ta mbështetur pavarësinë dhe integritetin e gjyqësorit.

Shkarkimi dhe publikimi i teksteve nga Albanian Post nuk lejohet pa përmendur burimin. Faleminderit për respektimin e etikës së profesionit të gazetarit.

/Albanianpost.com

Lajmet kryesore