Biznes

ATK: Të ardhurat e gjeneruara nga kriptovalutat, janë të tatueshme


Personat që përfitojnë të ardhura nga kriptovalutat, duhet të paguajnë Taimet dhe Kontributet Pensionale, sikurse çdo biznes tjetër.

Këtë ua ka rikujtuar edhe njëherë Administrata Tatimore e Kosovës, të cilët përmes një njoftimi në faqen e tyre zyrtare, kanë bërë të ditur që duhet të paraqiten këto obligime.

“Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te personat, të cilët nuk i deklarojnë të ardhurat e krijuara dhe nuk paguajnë Tatimin dhe Kontributet Pensionale”, thuhet në njoftim

“Me fokus të veçantë, ATK do të përqendrohet në identifikimin dhe trajtimin e personave, të cilët krijojnë të ardhura nga kriptovalutat”, shkruan ATK.

Tutje në njoftimin e ATK-së, thuhet se personat që tentojnë t’iu ikin obligimeve ndaj shtetit nga përfitimi i këtyre të ardhurave, ata do të ndëshkohen.

“Për personat fizikë jo afarist, personat fizikë afarist dhe personat juridikë, të cilët nuk deklarojnë të ardhurat e krijuara dhe nuk paguajnë Tatimet dhe Kontributet Pensionale, ATK do të ndërmarrë masat sipas legjislacionit tatimor”, thuhet më tutje në njoftim.

Në fund ATK rikujton edhe njëherë se pagesa e tatimeve do të ndihmojë në financimin e programeve të rëndësishme qeveritare.

“Me kryerjen e detyrimeve tatimore, kontribuoni direkt në financimin e programeve qeveritare siç janë: ofrimi i shërbimeve publike, arsimim me standarde të larta, mirëqenie shëndetësore dhe sociale, mbrojtje ligjore dhe siguri, si dhe infrastrukturë të përgjithshme për një mirëqenie më të mirë ekonomike dhe shoqërore”, thuhet mes tjerash në njoftim.

 

/Albanianpost.com


Lajmet kryesore