Shtyhet deri më 31 dhjetor 2023 emergjenca e energjisë elektrike

Qeveria e Shqipërisë ka vendosur që të shtyjë deri më 31 dhjetor 2023 emergjencën për energjinë elektrike. Ky vendim ka hyrë në fuqi menjëherë dhe është botuar në “Fletoren zyrtare”. “Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës ç, të pikës 1, të nenit 90, të ligjit nr.43/2015, Për sektorin e energjisë elektrike, … Vazhdoni me leximin e Shtyhet deri më 31 dhjetor 2023 emergjenca e energjisë elektrike