Valon Rashiti

Redaktor

Valon Rashiti është i diplomuar në “Gazetari” në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Interesimi i tij gazetaresk shtrihet në rrafshin e politikës dhe sigurisë, si dhe raporton për ngjarjet vendore dhe rajonale.

Valon Rashiti është i diplomuar në “Gazetari” në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Interesimi i tij gazetaresk shtrihet në rrafshin e politikës dhe sigurisë, si dhe raporton për ngjarjet vendore dhe rajonale.

Të fundit